Alkotmánybírósági indítványok

BESZÁMOLÓ
A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK
2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JNO-42/2010.Kérelem Dunakeszi ügyében
JNO-69-39/2010.Indítvány előterjesztése Páty Község Önkormányzatának 17/2006. (IV.27.) kt. sz. rendelettel elfogadott hatályos szabályozási terve; a hatályos településszerkezeti tervet módosító – 2010. 02. 22-től hatályos – 90/2010. (II.22.) kt. határozata; és a még hatályba nem lépett, a hatályos szabályozási terv módosításáról szóló 7/2010. (II.22.) önkormányzati rendelete alkotmányellenességének vizsgálata érdekében
JNO-360/2010.Indítvány előterjesztése a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (4) bekezdése vizsgálatának érdekében
[vissza a nyitólapra]