Jogszabály-véleményezések

BESZÁMOLÓ
A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK
2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JNO-82/2010.Vélemény a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V.6.) kormányrendelethez
JNO-448-3/2010.Vélemény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) felülvizsgálatához
JNO-482-3/2010.Vélemény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint az azokkal összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvényhez
JNO-559-2/2010.Vélemény a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) kormányrendelethez
JNO-613-1/2010.Vélemény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
JNO-656-2/2010.Vélemény a katasztrófavédelmi rendszer javításáról és fejlesztéséről szóló koncepcióhoz
JNO-670-3/2010.Vélemény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény tervezetéhez
JNO-671-2/2010.Vélemény a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet tervezetéhez
[vissza a nyitólapra]